انتخاب صفحه

آموزش جامع ثبت حسابداری شرکت های خدماتی با استفاده از نرم افزار مالی تدبیر

بخش ها : 10

سطح : از مقدماتی تا پیشرفته

مدت زمان : 9 ساعت

مدرس: سید احمد دلبری

امتیازات ویژه :
+ همراه نرم افزار مالی تدبیر به صورت رایگان

آموزش برتر

 hesabdooni.ir زیر مجموعه سایت Amozeshbartar.org می باشد، آموزش برتر یک شبکه آموزش در حوزه های نرم افزار های فنی مهندسی، کسب و کار و تحصیل می باشد. آموزش برتر با شعار یا بهترین یا هیچ سعی در ارائه جامع ترین آموزش های نرم افزار های مهندسی به زبان فارسی را دارد.کیفیت این آموزش توسط آموزش برتر تضمین می شود

کتاب داستان حسابداری

(به صورت جداگانه)

تالیف گروهی ، پشتیبانی تلفنی

برنامه ریزی ، تدریس و بازبینی فیلم ها توسط گروهی از اساتید و دانشجویان انجام میشود تا خطاهای احتمالی را به حداقل برسانیم. همچنین در پاسخ به سوالات شما گروهی از متخصصین به شما کمک می کنند.

دانلود آنی/ ارسال سریع

لینک های دانلود بلافاصله پس از ثبت سفارش به پنل کاربری شما اضافه می شود و لینک دانلود به ایمیل شما هم ارسال میشود در صورت خرید پستی ارسال پستی به همراه کد رهگیری مرسوله در اولین ساعت اداری روز انجام می شود

بازگشت وجه در صورت نارضایتی

دوره ها در حسابدونی به صورت گروهی مورد بازبینی قرار می گیرد. همچنین از کیفیت دوره های ارائه شده در حسابدونی فایل مطمئن هستیم در صورت نارضایتی وجه واریزی شما با احترام برگشت داده می شود.

تعداد فصل ها

تعداد دقیقه های آموزش

تعداد پشتیبانان

%

رضایت کاربران

نمونه آموزش

فصل های آموزش

 

عنوان فصل ها ساعت

فصل 1: آشنایی با محیط و امکانات نرم افزارهای مالی (نرم افزار مالی تدبیر)

(مشاهده کامل)

◄ معرفی بخش حساب ها در نرم افزار مالی تدبیر
◄ معرفی بخش صدور اسناد در نرم افزار مالی تدبیر
◄ معرفی بخش گزارش گیری در نرم افزار مالی تدبیر
◄ معرفی بخش ایجاد کاربران جدید در نرم افزار مالی تدبیر
◄ معرفی بخش بستن حساب های مالی در نرم افزار مالی تدبیر
6 دقیقه

فصل 2: آموزش ثبت رویداد مالی تاسیس شرکت در نرم افزار مالی تدبیر

(مشاهده کامل)

◄ آموزش ایجاد کدینگ تاسیس شرکت به همراه مثال
◄ آموزش ایجاد حساب تفصیلی به همراه مثال
◄ آموزش ارتباط بین سطح تفصیلی با کل و معین به همراه مثال
◄ آموزش صدور سند حسابداری تاسیس شرکت به همراه مثال
◄ آموزش ارتباط دادن نرم افزار مالی تدبیر با اکسل و ایجاد فیش واریزی به بانک
42 دقیقه

فصل 3: آموزش ثبت رویداد مالی اجاره محل در نرم افزار مالی تدبیر

(مشاهده کامل)

◄ آموزش ایجاد کدینگ اجاره محل و ودیعه به همراه مثال
◄ آموزش ایجاد حساب تفصیلی به همراه مثال
◄ آموزش ارتباط سطح تفصیلی با کل و معین
◄ آموزش صدور سند حسابداری اجاره محل و ودیعه به همراه مثال
◄ آموزش ارتباط دادن نرم افزار مالی تدبیر با اکسل و ایجاد چک پرداختی جهت اجاره محل و ودیعه
1 ساعت و 39 دقیقه

فصل 4: آموزش ثبت رویداد مالی هزینه حقوق و اجاره در نرم افزار مالی تدبیر

(مشاهده کامل)

◄ آموزش ایجاد کدینگ هزینه حقوق کارکنان اداری به همراه مثال
◄ آموزش ایجاد حساب تفصیلی به همراه مثال
◄ آموزش ارتباط سطح تفصیلی با کل و معین
◄ آموزش صدور سند حسابداری هزینه حقوق کارکنان اداری به همراه مثال
◄ آموزش ارتباط دادن نرم افزار مالی تدبیر با اکسل و ایجاد چک پرداختی جهت حقوق کارکنان اداری
◄ پاس شدن چک اجاره اردیبهشت ماه و هزینه حقوق کارکنان در نرم افزار مالی تدبیر به صورت اتوماتیک
32 دقیقه

فصل 5: آموزش ثبت رویداد مالی خرید تجهیزات و مالیات بر ارزش افزوده در نرم افزار مالی تدبیر

(مشاهده کامل)

◄ آموزش ایجاد کدینگ خرید تجهیزات اداری و مالیات بر ارزش افزوده به همراه مثال
◄ آموزش ایجاد حساب تفصیلی به همراه مثال
◄ آموزش ارتباط بین سطح تفصیلی با کل و معین به همراه مثال
◄ آموزش صدور سند حسابداری خرید تجهیزات اداری و مالیات بر ارزش افزوده به همراه مثال
◄ آموزش ارتباط دادن نرم افزار مالی تدبیر با اکسل و ایجاد چک پرداختی جهت خرید تجهیزات اداری و تهیه فاکتور خرید
41 دقیقه

فصل 6: ثبت رویداد مالی هزینه حقوق کارکنان اداری و آزمایشگاه در نرم افزار مالی تدبیر

(مشاهده کامل)

◄ آموزش ایجاد کدینگ حقوق و دستمزد به همراه مثال
◄ آموزش ایجاد حساب تفصیلی به همراه مثال
◄ آموزش ارتباط سطح تفصیلی با کل و معین
◄ آموزش صدور سند حسابداری حقوق و دستمزد به همراه مثال
◄ آموزش ارتباط دادن نرم افزار مالی تدبیر با اکسل و ایجاد چک پرداختی جهت حقوق و دستمزد کارکنان اداری و آزمایشگاه
1 ساعت و 2 دقیقه

فصل 7: آموزش ثبت رویداد مالی تنخواه گردان در نرم افزار مالی تدبیر

(مشاهده کامل)

◄ آموزش ایجاد کدینگ تنخواه گردان به همراه مثال
◄ آموزش ایجاد حساب تفصیلی به همراه مثال
◄ آموزش ارتباط بین سطح تفصیلی با کل و معین به همراه مثال
◄ آموزش صدور سند حسابداری تنخواه گردان به همراه مثال
◄ آموزش ارتباط دادن نرم افزار مالی تدبیر با اکسل و ایجاد فرم تنخواه گردان
1 ساعت و 9 دقیقه

فصل 8: آموزش ثبت رویداد مالی حقوق و دستمزد، بیمه و مالیات در نرم افزار مالی تدبیر

(مشاهده کامل)

◄ آموزش ایجاد کدینگ حقوق ودستمزد،بیمه ومالیات به همراه مثال
◄ آموزش ایجاد حساب تفصیلی به همراه مثال
◄ آموزش ارتباط بین سطح تفصیلی با کل و معین به همراه مثال
◄ آموزش صدور سند حسابداری حقوق و دستمزد،بیمه و مالیات به همراه مثال
◄ آموزش ارتباط دادن نرم افزار مالی تدبیر با اکسل و لیست بیمه و مالیات
2 ساعت و 21 دقیقه

فصل 9: آموزش ثبت رویداد مالی درآمد و مالیات بر ارزش افزوده در نرم افزار مالی تدبیر

(مشاهده کامل)

◄ آموزش ایجاد کدینگ درآمد و مالیات بر ارزش افزوده به همراه مثال
◄ آموزش ایجاد حساب تفصیلی به همراه مثال
◄ آموزش ارتباط سطح تفصیلی با کل و معین
◄ آموزش صدور سند درآمد به همراه مثال
◄ آموزش ارتباط دادن نرم افزار مالی تدبیر با اکسل و تهیه فاکتور ارائه خدمات
37 دقیقه

فصل 10: آموزش گزارش گیری در سطوح مختلف در نرم افزار مالی تدبیر

(مشاهده کامل)

◄ آموزش گزارش گیری در سطوح مختلف در نرم افزار مالی تدبیر
◄ آموزش گزارش گیری در سطح گروه حساب ها
◄ آموزش گزارش گیری در سطح کل حساب ها
◄ آموزش گزارش گیری در سطح معین حساب ها
◄ آموزش گزارش گیری در سطح تفصیلی حساب ها
17 دقیقه

پشتیبانی علمی از این بسته در سایت Hesabdooni.ir انجام می گیرید