انتخاب صفحه

مهندسی برق

تعداد آموز‌ش‌های مهندسی برق

مدت زمان آموز‌ش‌های مهندسی برق

تعداد مدرسین دوره های مهندسی برق

طراحی روشنایی با نرم افزار Dialux

مدرس : مهندس سمانه سادات شریفیان

 نظارت بر تاسیسات برقی بر اساس استانداردهای نظام مهندسی ساختمان

مدرس : مهندس محسن انتظاری

آموزش جامع رزبری پای Raspberry pi به صورت پروژه محور

مدرس : مهندس نوید خادم زاده

مدت زمان : 6.5 ساعت

آموزش جامع نرم افزار Proteus

مدرس : مهندس زهرا سلیمانیان

آموزش جامع نرم افزار Etap

مدرس : مهندس رضا نوری

آموزش جامع نرم افزار Ansys HFSS

مدرس : دکتر حامد چنارانی

آموزش جامع نرم افزار DIgsilent

مدرس : مهندس رضا نوری

نقشه کشی تاسیسات برقی ساختمان با AutoCad

مدرس : مهندس محسن انتظاری

آموزش جامع  نرم افزار Pscad

مدرس : مهندس رضا نوری و مهندس علی محمدی

نقشه کشی تاسیسات سوله

مدرس : محسن انتظاری

طراحی و محاسبه تاسیسات برقی ساختمان

مدرس : محسن انتظاری

آموزش جامع اصول طراحی و نقشه کشی خانه های هوشمند بر مبنای پروتکل KNX AutoCAD و ETS5

مدرس : محسن انتظاری

آموزش جامع تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی مخصوص مهندسین نظام مهندسی

مدرس : سید احمد دلبری

آموزش نرم افزار Matlab برای مهندسین کنترل

مدرس : دکتر حامد چنارانی

آموزش نقشه کشی تاسیسات برقی اداری

مدرس : مهندس محسن انتظاری

دوره جامع آمادگی آزمون نظام مهندسی برق ساختمان  

مدرس : مهندس محسن انتظاری

آزمون نظام مهندس برق