انتخاب صفحه

شرایط استفاده از خدمات

۱) هر آموزش سفارش داده شده، صرفا مختص استفاده دریافت‌کننده اصلی آن محصول است و فرد دریافت‌کننده، نباید آن را به هر نحوی منتشر نماید و یا در اختیار دیگران قرار دهد.

۲) آموزش‌های «آموزش برتر» به عنوان منبع مطالعه و یادگیری فردی می باشند.

۳) آموزش های «آموزش برتر»، صرفا برای اهداف آموزشی طراحی شده اند. آموزش برتر مسئولیتی در استفاده از محتوای آموزش ها در پیاده سازی آزمایشگاهی، صنعتی و ساخت عملی ندارد.

تضمین کیفیت آموزش

مطابق این تضمین، در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما یکی از موارد زیر اعمال می گردد:

شارژ مبلغ پرداختی در حساب کاربری
و یا 100% مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می شود.

شرایط تضمین کیفیت آموزش

۱) استفاده از تضمین کیفیت آموزش ها، تا حداکثر 7 روز پس از تهیه یک آموزش ممکن می‌باشد.

۲) شما با در نظر گرفتن هر یک از شرایط زیر می توانید درخواست استفاده از تضمین کیفیت محصول انتخابی را مطرح نمایید.

الف) عدم تطبیق سرفصل ها با محتوای آموزش

ب) اشکالات فنی (ویرایش، کیفیت صدا و …) به گونه ای که مانع از استفاده از محتوای آموزش بشود.

پ) وجود مشکل و ایراد علمی در آموزش؛ لطفا توجه نمایید موارد زیر، ایراد علمی به شمار نمی آید:

اشتباه تایپی و نگارشی در اسلاید یا دست نوشته
اشتباه محاسباتی
اشتباه لفظی در بیان کلمات
عدم تطابق سرفصل های مندرج در سایت با هدف مخاطب
(مسئولیت آموزش برتر در محدوده سرفصل های مندرج در سایت است و کاربر باید قبل از تهیه آموزش، تطبیق این سرفصل ها با هدف خود را بررسی نموده باشد.)

ت) عدم تسلط مدرس بر محتوا

ث)عدم تطابق عنوان با محتوای آموزش

ج) تکمیل نبودن فایل های جانبی همراه آموزش

چ) اشتباه ویرایشی و نگارشی

۳) لطفا توجه نمایید چنانچه چندین آموزش در قالب گنجینه (بسته جامع با چندین آموزش مجزا) تهیه شود و صرفاً در یکی از آموزش های موجود در گنجینه، شرط استفاده از تضمین کیفیت برقرار باشد، تضمین کیفیت فقط برای آن آموزش خاص اعمال می شود و شامل کل گنجینه (بسته جامع با چندین آموزش مجزا) نمی شود.